حضور دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی مؤسسه آموزش عالی تایمز 2023

در بزرگترین رتبه بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» 2023 ، اطلاعات بیش از 2500 دانشگاه از 104 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارزیابی اولیه، تعداد 1799 دانشگاه شرایط لازم برای حضور در این رتبه‌بندی را احراز نمودند. بر اساس لیست منتشر شده دانشگاه آکسفورد، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کمبریج در جایگاه اول تا سوم دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفتند.

حضور دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی روند صعودی داشته است؛ بطوری که از 58 دانشگاه در ویرایش سال 2022 به ۶۵ دانشگاه در ویرایش ۲۰۲۳ رسیده است. جایگاه دو دانشگاه ایرانی نیز با عنوان «reporter» گزارش شده است. مؤسسه‌هایی که رتبه جهانی آنها «reporter» است، آنهایی هستند که داده‌های خود را به «مؤسسه آموزش عالی تایمز» داده‌اند، ولی کمینه لازم برای به دست آوردن رتبه جهانی را نداشته‌اند.

دانشگاه صنعتی اصفهان  در این رتبه‌بندی در جایگاه مشترک 33 ملی (در بین تمامی دانشگاه‌های جامع، صنعتی و علوم پزشکی) قرار گرفت و رتبه1200-1001 جهانی را کسب کرد.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی