حضور مدیران شرکت آنکا استیودنت ترکیه در دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان، روز شنبه 30 مهرماه 1401 میزبان مدیران شرکت آنکا استودنت از کشور ترکیه بود. در این دیدارآقایان تامر گنگور و اوزان گنگور  به معرفی این شرکت و همچنین فرصت های همکاری علمی بین المللی و  معرفی برنامه های پیش رو پرداختند.

دکتر پیمان مصدق، مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز از گسترش همکاری میان دانشگاه و این شرکت استقبال کرد و افزود امضای یادداشت تفاهم بین دو موسسه راه را برای همکاری های علمی بیشتر در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و کارآموزی هموار می کند.

مقرر شد گسترش ارتباطات و همکاری ها میان دانشگاه های اصفهان با کشور ترکیه از طریق کنسرسیوم فعاليت هاي بین المللی مراكز علمي و فناوري پیشرو اصفهان (IUN)) پیگیری شود . گسترش این همکاری ها در راستای برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان در افق1400 ذیل هدف بین المللی شدن دانشگاه و در زمینه تبادل استاد، دانشجو و برگزاری دوره های مشترک علمی بین المللی خواهد بود.

گفتنی است شرکت آنکا استیودنت  واقع در آنکارا، نماینده 15 دانشگاه درکشور ترکیه است که با فعالیت های مختلف و برگزاری نمایشگاه ها به معرفی دانشگاه های این کشور پرداخته و ضمن مشاوره رایگان به دانشجویان پروژه هایی را در داخل و خارج از این کشور با دانشگاه های طرف قرارداد توسعه می دهد.

 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی