خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر 2022 منتشر شد.

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر 2022 منتشر شد. این خبرنامه که در سومین سال و بیست و نهمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر 2022  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail پیام ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال تحصیلی 2023-2022

 mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 

mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail رویدادهای پیش رو و فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه سپتامبر2022) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه سپتامبر 2022

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف بومی