دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می نماید: مدرسه بین المللی “رهیافت های مدرن در اکتشاف مواد

مدرسه بین المللی”رهیافت های محاسباتی مدرن در اکتشاف مواد“ با هدف ارائه دستاوردهای روز در طراحی مواد جدید، از 26 تا 30 آبان ماه ( ۱۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲) در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.  این مدرسه شامل دو بخش سخنرانی های عمومی (صبح ها) و کارگاه ها (بعد از ظهرها) می باشد. در بخش سخنرانی های عمومی دانشمندان مطرحی مانند ماتیاس شفلر، آرتم اوگانف و … به ارائه دستاوردهای روز در زمینه هایی مانند روش های پیشرفته در طراحی مواد جدید، کاربرد روش هایی مانند یادگیری ماشین و الگوریتم تکاملی در کشف مواد جدید، نظریه تابعی چگالی و … می پردازند.

قسمت عمده بخش کارگاه به آموزش کد USPEX اختصاص دارد که یک کد پیشرو در زمینه جستجوی مواد با خواص مشخص می باشد. این کد از الگوریتم تکاملی و برخی الگوریتم های بهینه سازی برای کشف مواد جدید استفاده می کند. همچنین در قسمت کارگاه کد ESpinS که یک کد مونت کارلو برای شبیه سازی سیستم های اسپینی است آموزش داده خواهد شد.

enlightenedوبگاه کارگاه:
https://qsm.iut.ac.ir/workshop-iut-uspex

enlightenedسخنرانان این رویداد:

Mojtaba Alaei, IUT, Iran

Zahed Allahyari, Skoltech, Russia

Gustav Bihlmayer, Fritz-Haber Institute, Germany

Stefano de Gironcoli, SISSA, Italy

Sergey Levchenko, Skoltech, Russia

Mehdi Neek-Amal, SRTTU, Iran

Artem R. Oganov, Skoltech, Russia

Matthias Scheffler, Fritz-Haber Institute, Germany

Sandro Scandolo, ICTP, Italy

Alexandre Tkatchenko, Uni. of Luxembourg, Luxembourg

enlightenedبرگزارکنندگان:

آرتم اوگانف ( اسکولتک روسیه)

مجتبی اعلائی ( دانشگاه صنعتی اصفهان)

اسماعیل عبدالحسینی ( دانشگاه صنعتی اصفهان)

سید جواد هاشمی فر (دانشگاه صنعتی اصفهان)

mail فایل ضمیمه

 

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی