درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در نظام رتبه بندی شانگهای 2022

نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال 2022 میلادی برای ششمین سال متوالی، رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را منتشر کرده است. این رتبه بندی در سال 2022 در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل: حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم طبیعی (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. اسامی بیش از 1800 دانشگاه از بین 5000 دانشگاه مورد بررسی از 96 کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه‌بندی قرار گرفتند. از ایران 34 دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور دارند.

نام دانشگاه صنعتی اصفهان  در رتبه بندی SR (Global Ranking of Academic Subjects) 2022،نیز قرار گرفته است . بر این اساس در  حوزه علوم طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته فیزیک با رتبه (401-500) به عنوان تنها دانشگاه ایرانی موفق به کسب جایگاه نخست در کشور گردید و در جمع برترین دانشگاه های دنیا در این حوزه قرار گرفت.

همچنین در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای، در ۲۲ رشته حوزه مهندسی رتبه‌بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی مکانیک با 16 دانشگاه، پر تعدادترین دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌های موضوعی شناخته شده است  که دانشگاه صنعتی اصفهان (301-400) در جمعدانشگاه های برتر این حوزه قرار گرفت.

این دانشگاه در حوزه‌ مهندسی در رشته مهندسی علوم و فناوری ابزارآلات  (76- 100 ) ، در رشته مهندسی شیمی (301-400)، در رشته علوم و مهندسی انرژی و رشته علوم و فناوری غذایی (201-300) ، در رشته بیوتکنولوژی (401-500) ، در رشته مهندسی معدن (51-75)، در رشته مهندسی متالورژی (151-200) موفق به کسب جایگاه در میان دانشگاه های برتر جهان گردید.

در حوزه علوم زیستی نیز دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته علوم کشاورزی ( 401-500) در جمع دانشگاههای برتر در این حوزه حضور دارد.

گفتنی است بر پایه نتایج این نظام رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۲ میلادی، «دانشگاه هاروارد» در ۱۶ زمینه علمی و «مؤسسه فناوری ماساچوست (ام. آی. تی.)» در پنج زمینه علمی در جایگاه نخست جهان جای گرفته و به طور کلی، در گروه مهندسی بیشتر نام دانشگاه‌های چینی در میان برترین‌های جهان به چشم می‌خورد و در گروه پزشکی نام دانشگاه‌های آمریکایی بسامد بیشتری دارد. در گروه علوم طبیعی نیز دانشگاه‌های فرانسه عملکرد چشم‌گیری داشته‌اند.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی