سومین رویداد  از سلسله رویدادهای میان ‌رشته‌ای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

سومین رویداد  از سلسله رویدادهای میان ‌رشته‌ای دانشگاه صنعتی اصفهان، به سخنرانی علمی بین المللی با موضوع « یادگیری ماشین آماری برای تجزیه و تحلیل کانکتوم مغز»  statistical Machine Learning for Analyzing the Brain Connetome با ارایه پروفسور علی شجاعی استاد ایرانی دانشگاه واشنگتن و عضو برگزیده انجمن آماری آمریکا(ASA) ، اختصاص داده شد.

این نشست که به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان روز 29 تیرماه به صورت برخط برگزار شد ، دکتر شجاعی، به ارایه آخرین یافته‌های خود در حوزه شناخت شبکه‌های عصبی اسپایکی با ابعاد بالا برای دانشجویان و اساتید ایرانی پرداخت.

 

وی همچنین به دو مسئله‌ی داده‌هایی که از چند آزمایش حاصل می‌شوند و استنتاج روابط علّی حاصل از متغیرهای مشاهده نشده نیز پاسخ داد.

دکتر علی شجاعی استاد دانشگاه و دانشیار کرسی آمار زیستی، استاد ھمکار آمار و مدیر مؤسسه تابستانی آمار در رشته کلان داده (Summer Institute for Statistics in Big Data: SISBID) در دانشگاه واشنگتن است.

وی در سال ۲۰۲۲ موفق به دریافت جایزه لئو برایمن در بخش یادگیری آماری و علم داده شده و جوایز متعددی در پروژه‌های تحقیقاتی آماری کسب کرده است. 

 این محقق ایرانی دکترای خود را در رشته آمار از دانشگاه میشیگان دریافت کرد و ھمزمان با تحصیل در مقطع دکتری آمار، مدرک کارشناسی ارشد خود را در ریاضیات کاربردی و ژنتیک انسانی دریافت کرد.

 دکتر شجاعی در زمینه‌های تحقیقاتی فعالیت کرده است که فصل مشترک گرایش‌ھایی ھمچون یادگیری ماشین آماری، تحلیل آماری شبکه و کاربردهای آنها در زیست‌شناسی و علوم اجتماعی است.

در این رویداد اساتید و دانشجویان علوم پزشکی و زیست شناسی از سراسر کشور نیز حضور داشتند.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی