بازدید جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان از رصد خانه ملّی ایران

 روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان از رصدخانهٔ ملّی ایران بازدید کردند. در این بازدید که با دعوت دکتر حبیب خسروشاهی، مجری طرح رصدخانهٔ ملّی ایران انجام شد، دکتر سیدظفرالله کلانتری، رئیس دانشکده فیزیک، دکتر پرویز کاملی، معاون پژوهشی دانشکده، دکتر سروش شاکری، رابط بین الملل دانشکده، دکتر کیوان آقابابایی سامانی و دکتر صدیقه سجادیان از اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک در تیم بازدید‌کننده دانشگاه صنعتی اصفهان حضور داشتند.  

این بازدید با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک بین مجموعه رصدخانهٔ ملّی ایران به عنوان یکی از طرح‌های کلان علمی کشور که پس از چند دهه تلاش و سرمایه‌گذاری مراحل نهایی نصب و راه اندازی خود را طی می‌کند و دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور صورت گرفت.

دانشگاه صنعتی اصفهان علاوه بر موقعیت پیشرو در میان دانشگاه‌های کشور و منطقه در رتبه بندی های موضوعی رشته فیزیک و اخترفیزیک، در موقعیت ممتاز جغرافیایی با فاصله ۱۳۷ کیلومتری از رصدخانهٔ ملّی ایران قرار گرفته است که فرصت خوبی را برای همکاری علمی با این رصدخانه فراهم می‌کند.

در این بازدید بحث‌هایی پیرامون امکان میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان از منجمان برجسته ایرانی و خارجی در مجموعه دانشگاه  و شکل‌گیری همکاری‌های علمی در این حوزه شکل گرفت. امکان تعریف پروژه‌های علمی مشترک با مشارکت رصدخانه ملی ایران در تعریف پایان نامه‌های مشترک و امکان میزبانی از محققین پسادکتری مشترک در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بازدیدی از بخش‌های مختلف رصدخانه و ادوات مکانیکی و کنترل تلسکوپ نیز انجام شد.

 

 روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان از رصدخانهٔ ملّی ایران بازدید کردند. در این بازدید که با دعوت دکتر حبیب خسروشاهی، مجری طرح رصدخانهٔ ملّی ایران انجام شد، دکتر سیدظفرالله کلانتری، رئیس دانشکده فیزیک، دکتر پرویز کاملی، معاون پژوهشی دانشکده، دکتر سروش شاکری، رابط بین الملل دانشکده، دکتر کیوان آقابابایی سامانی و دکتر صدیقه سجادیان از اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک در تیم بازدید‌کننده دانشگاه صنعتی اصفهان حضور داشتند.  

این بازدید با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک بین مجموعه رصدخانهٔ ملّی ایران به عنوان یکی از طرح‌های کلان علمی کشور که پس از چند دهه تلاش و سرمایه‌گذاری مراحل نهایی نصب و راه اندازی خود را طی می‌کند و دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور صورت گرفت.

دانشگاه صنعتی اصفهان علاوه بر موقعیت پیشرو در میان دانشگاه‌های کشور و منطقه در رتبه بندی های موضوعی رشته فیزیک و اخترفیزیک، در موقعیت ممتاز جغرافیایی با فاصله ۱۳۷ کیلومتری از رصدخانهٔ ملّی ایران قرار گرفته است که فرصت خوبی را برای همکاری علمی با این رصدخانه فراهم می‌کند.

در این بازدید بحث‌هایی پیرامون امکان میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان از منجمان برجسته ایرانی و خارجی در مجموعه دانشگاه  و شکل‌گیری همکاری‌های علمی در این حوزه شکل گرفت. امکان تعریف پروژه‌های علمی مشترک با مشارکت رصدخانه ملی ایران در تعریف پایان نامه‌های مشترک و امکان میزبانی از محققین پسادکتری مشترک در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بازدیدی از بخش‌های مختلف رصدخانه و ادوات مکانیکی و کنترل تلسکوپ نیز انجام شد.

 

 

 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی