نهمین جلسه مجازی هم انديشي  همکاری های مشترک بین المللی اعضا کنسرسیوم IUN برگزار شد.

نهمین جلسه مجازی هم انديشي  همکاری های مشترک بین المللی اعضا کنسرسیوم IUN (دانشگاه های پیشرو اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای همکاری های بین المللی) با حضور مدیران بین الملل و کارشناسان این مراکز روز سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰   برگزار شد.

 در این نشست چگونگی تدوین گزارش عملکرد و فعالیتهای کنسرسیوم IUN و راهکارهای جذب دانشجوی خارجی در دستور کار جلسه قرار گرفت و دانشگاه ها گزارشی از روند پذیرش و جذب دانشجویان بین الملل ، حضور آنها و چالش های موجود ارائه نمودند. در پایان راهکارهای همکاری مشترک به منظور جذب دانشجو، استاد و موقعیت های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی جلسه‌ای با حضور روسای جدید دانشگاه‌ها به منظور تبیین اهداف IUN،تنویر پتانسیل ها و ظرفیت‌ها  و زمینه‌های مشترک همکاری،  ارایه برنامه‌ها و نقشه راه برای همکاری‌های آتی اعضای کنسرسیوم مورد بررسی قرار گیرد.

 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی