انتقال دفتر دانشجویان غیر ایرانی از معاونت دانشجویی به مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه از معاونت دانشجویی به مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال یافت. این بخش  هم اکنون با عنوان " مرکز دانشجویان بین الملل" ( International Students Center)  به ادامه فعالیت می پردازد.

شایان ذکر است که خانم عاطفه بدر به عنوان کارشناس، مسئولیت این بخش را بر عهده دارند.

دانشگاه صنعتی اصفهان از حضور دانشجویان بین‌المللی از سرتاسر جهان که دارای پیشینه علمی و پژوهشی قوی هستند، استقبال می‌نماید. لازم به ذکر است دانشگاه صنعتی اصفهان هم اکنون میزبان دانشجویان بین الملل از کشورهای زیمبابوه، لبنان، سوریه، افغانستان، پاکستان، عراق و یمن می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از روند پذیرش در دانشگاه صنعتی اصفهان به لینک https://english.iut.ac.ir/how-to-apply. مراجعه نمایید.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی