تفاهم نامه همکاری علمي ميان دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه گوتینگن آلمان امضا شد.

  پیرو مذاکرات و پیگیری های دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه گوتینگن تفاهم نامه همکاری  در ژانویه  2022، به مدت ینج  سال و در راستای افزایش همکاری‌های علمی بین ‌المللی در زمینه تبادل استاد، دانشجو و کارکنان دو دانشگاه منعقد شد.

این قرارداد مقدمه همکاری در زمینه تبادل استاد و دانشجو در قالب اراسموس پلاس اتحادیه اروپا خواهد بود. مجری این تفاهم نامه دانشکده مهندسی کشاورزی به نمایندگی آقای دکتر علی نیکبخت می باشد.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی