خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر 2021 منتشر شد.

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر2021 منتشر شد. این خبرنامه که درسومین سال و بیست و چهارمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر2021 را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail پیام تبریک ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال میلادی 2022

mail پیام مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال میلادی 2022

mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail  فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه دسامبر2021 ) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه دسامبر2021 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی