اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه برای دریافت بورسیه دولتی

به اطلاع می رساند بنا به اعلام مرکز همکاری های وزارت علوم،اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه در قالب طرح ۱۰۰/۲۰۰۰ اعلام گردیده است. 

طبق طرح فوق تا سال2030 به 2000 دانشجوی دکتری که موضوع تحقیقاتی آنها در یکی از موضوعات مذکور باشد تا 1.5 برابر مبلغی که به طور نرمال به هر دانشجوی دکتری پرداخت می شود، بورسیه دولتی اعطا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات  در خصوص عنوان طرح ها اینجا کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی