فراخوان بورس تحصیلی مونبوکاگاکوشو کشور ژاپن در کلیه مقاطع

به اطلاع می رساند سفارت کشور ژاپن در ایران فراخوان بورسیه تحصیلی مونبوکاگاکوشو در کلیه مقاطع را اعلام نموده است. مطابق با این اطلاعیه  وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربيت بدنی ، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برای دانش آموزان و دانشجويان علاقمند به تحصيل در ژاپن ،چهار مقطع به ترتیب زیر منظور نموده است.لطفاً توضیحات هر مقطع را به طور کامل و تا پایان صفحه مربوطه مطالعه نمایید.

mail مهلت ارسال مدارک نیز در صفحه مربوط به هر مقطع ذکر شده است. 
 

مقصود از اين طرح، پرورش افراد مستعد در زمينه پيشرفت ايران و توسعه مناسبات دوستی بين ژاپن و ايران می باشد.
فرمهای درخواست را می توانيد از طريق اين سايت دريافت نماييد. لطفاً توضيحات نحوه درخواست و شرايط داوطلبان را با دقت مطالعه نموده، و در صورت واجد الشرايط بودن ، مدارک درخواستی را در موعد مقرر به سفارت ارائه نماييد. در صورت عدم رعايت مقررات در پرنمودن فرمها، نقصی مدارک و تأخيردر ارسال مدارک به سفارت، امکان رد درخواست ميسر ميباشد.

 نحوه ارسال مدارک و توضیحات لازم در صفحه هر مقطع ذکر شده است. لذا با دقت مطالعه نمایید. 

enlightenedenlightenedنکته بسیار مهم این که مطابق با اعلام این سفارت و به دلیل مشکلات متعدد پیش آمده از سوی متقاضیان بورس، از سال 1395 مدارکی که جهت درخواست بورس تحصیلی به سفارت ارائه داده میشود حتی ترجمه های رسمی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. لذا در ابتدا فقط کپی ترجمه های رسمی را به سفارت ارائه نمایید.

 

منبع اطلاعیه: سفارت ژاپن در ایران

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی