فراخوان انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی هواشناسی

(فوری)

به اطلاع می رساند سازمان جهانی هواشناسی(WMO)  در نظر دارد نسبت به انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ اقدام نماید.

در این راستا و با توجه به شرایط اعلام شده از سوی این سازمان، رعایت موارد ذیل الزامی است:

- حداکثر سن قابل قبول داوطلبان باید 35 سال تمام (در زمان ثبت نام) باشد.

- از هر فرد تنها یک طرح پژوهشی پذیرفته می شود.

- طرح پژوهشی مورد نظر می بایست در یکی از ژورنال های علمی طی چهار سال اخیر به چاپ رسیده باشد.
- رساله دکتری نیز (در صورت دفاع) قابل قبول خواهد بود.
- طرح پژوهشی مورد نظر قبلاً مشمول دریافت جایزه نشده باشد.
 

واجدین شرایط می بایست تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  10 اسفند 1399، ضمن ارائه رزومه علمی و شغلی خود (به صورت دو زبانه) نسبت به ارسال طرح پزوهشی و چکیده آن(صرفاً به زبان انگلیسی)  که دارای موضوع مفید، نوآوری در ایده و نتیجه گیری مناسب باشد اقدام نموده و مستندات را به نشانی الکترونیکی affairs.intl@gmail.com ارسال نمایند

شایان ذکر است و طرح مورد نظر در یکی از ژورنال های علمی طی چهارسال اخیر به چاپ رسیده و قبلا مشمول دریافت جایزه نشده باشد.

 

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی