کسب رتبه اول توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش علوم زیستی در بین دانشگاه های ایران

براساس نظام  رتبه بندی تایمز،۱۱ دانشگاه ایرانی در بین ۱۲۵۰ دانشگاه برتر علوم زیستی حضور دارند که در این میان رتبه اول دانشگاه های ایران در بخش علوم زیستی به دانشگاه صنعتی اصفهان تعلق دارد .گفتنی است رتبه این دانشگاه در دامنه ای میان ۵۰۱ تا ۶۰۰ گزارش شده است. رتبه ۱۰ دانشگاه دیگر ایرانی در این رتبه بندی به ترتیب شامل دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه است.

۱۰دانشگاه برتر دنیا شامل دانشگاه ه هاروارد با امتیاز کل ۹۵/۷، کمبریج با امتیاز ۹۵، آکسفورد با امتیاز ۹۴/۸، ام آی تی با امتیاز ۹۳/۶، استنفورد با امتیاز ۹۳/۱، جان هاپکینز و ییل هر کدام با امتیاز ۹۲، انستیتو فناوری کالیفرنیا با امتیاز ۹۱/۶، پرینستون با امتیاز ۹۰/۹ و دانشگاه شینگهوا چین با امتیاز ۹۰/۸ می باشد.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف ایرانی