کارگاه معرفی گرنت های بین المللی برای فرصت های مطالعاتی و پروژه های تحقیقاتی مشترک

دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه هنر اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می نماید:

" کارگاه معرفی گرنت های بین المللی برای فرصت های مطالعاتی و پروژه های تحقیقاتی مشترک "  (ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مهلت ثبت نام: 10 بهمن 97      (مهلت ثبت نام تا 13 بهمن ماه تمدید گردید.)

زمان برگزاری: 15 بهمن 97

لطفاً جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی