میز سوئیس

سفارت سوئیس در تهران

آغاز فعاليت ميزسوئیس در دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

پیرو سفر هیات اعزامی از دانشگاه صنعتی اصفهان جهت بازدید از دانشگاه های ETH و EPFL و  UZHسوئیس، و با توجه به همکاریهای پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه های آن کشور ، مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی ابلاغیه ای،  دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان مرجع ملی دربرقراری ارتباط با کشور سوئیس (Swiss National Contac Point به دانشگاه های ایران معرفی نموده است.

در همین راستا، به منظور انسجام بخشیدن به وظایف محوله از جانب وزارت محترم عتف،  دانشگاه صنعتی اصفهان نسبت به افتتاح میز سوئیس، تحت نظارت دفتر همکاریهای علمی بین المللی  دانشگاه،  اقدام نموده است.

بدین ترتیب دانشگاه صنعتی اصفهان مراتب آمادگی خود را در زمینه ارائه اطلاعات در خصوص فعالیت های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور سوئیس ، اعم از فرصت های آموزشی و پژوهشی، به جامعه دانشگاهی ایران اعلام می دارد.  همچنين دانشگاه صنعتي اصفهان مفتخر است تا برنامه بازديدهاي هيات هاي اعزامي از اين كشور را  با توجه به حوزه هاي تخصصي و مورد نظر دانشگاه هاي علاقمند، هماهنگي و اطلاع رساني نمايد.

مسوول ميز سوئیس: دكتر سيما فاخران

ساعات كار دفتر سوئیس: صبح روزهاي دوشنبه و چهارشنبه 

اطلاعات تماس:

تلفن: 6-33912505 98+

ايميل:Eu.isco@isco.iut.ac.ir

مسئول میز سوئیس: خانم دکتر سیما فاخران

تحت نظارت وف بومی