فراخوان ثبت نام دانشجویان درکمیته های دانشجویی

فراخوان ثبت نام دانشجویان در کمیته های دانشجویی با اهداف :

1- توانمند سازی دانشجویان در حیطه ارتباطات دانشگاهی بین المللی

2- استفاده از توان دانشجویان در ارتقاء بین المللی دانشگاه

3- هدفمند کردن فعالیت های بین الملی دانشجویان

مهلت ثبت نام: 16 دی ماه 97

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان و یا آدرس ایمیل ذیل تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس:  6-33912505

ایمیل: isco@cc.iut.ac.ir

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی