صعود دانشگاه صنعتی اصفهان به جایگاه 500-401 در میان هزار دانشگاه برتر دنیا بر اساس نظام رتبه بندی Times Higher Education

 بر اساس نظام رتبه بندی Times Higher Education دانشگاه صنعتی اصفهان به جایگاه 500-401 در میان هزار دانشگاه برتر دنیا دست یافت.

امور بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان مفتخراست ضمن تبریک به همه اساتید،دانشجویان وهمکاران این دانشگاه صعود به این جایگاه ارزنده را اعلام نماید.

رتبه بندي تايمز يكي از مشهورترين نظام های رتبه بندی بين المللی دانشگاه ها است كه هر ساله دانشگاه هاي برتر دنيا را بر اساس ۱۳ شاخص عملكردی در قالب ۵ معيار كلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتي و وجهه بين المللي جهت انجام مقايسه هاي جامع و متوازن مورد ارزيابي و رتبه بندی قرار مي دهد.همچنين در رتبه بندي تايمز از سه منبع اطلاعاتي شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی ها، اطلاعات ارائه شده از سوي دانشگاه ها و اطلاعات پژوهشی دانشگاه ها در پايگاه استنادی اسكوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره گرفته شده است.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف ایرانی