دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می نماید: مدرسه زمستانه با عنوان From Biophysical Modelling to Simulation Codes

مدرسه زمستانی با عنوان " From Biophysical Modelling to Simulation Codes"  با حضور پروفسور گوندولف هاسه و دو دانشجوی دکتری از University of Graz کشور اتريش، دکتر نبی‌اله گودرزوند چگینی از دانشگاه تفرش و برخی از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه‌‌هاي كشور از تاریخ ۶ الی ۱۰ بهمن‌ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد.

جهت کسب  اطلاعات بیشتر، به https://iaws19.iut.ac.ir مراجعه فرمایید.

 

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی