بازدید هیئت آنکتاد از دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید نمایندگان سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) از دانشگاه صنعتی اصفهان

یک هیئت سه نفره از نمایندگان سازمان کنفرانس و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) با همراهی کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چهارشنبه 20 آبان‌ماه 1394 از دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کردند. کارشناسان سازمان آنکتاد به دعوت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به منظور انجام طرحی با عنوان پایش وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور، به ایران سفر کرده‌اند.

با توجه به نقش تأثیرگذار دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه علم و فناوری کشور، نمایندگان آنکتاد بازدیدی از دانشگاه صنعتی اصفهان داشته و طی جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت علمی و مسئولین حوزه پژوهش و فناوری ، با فعالیت‌های این دانشگاه در زمینه علم، فناوری و نوآوری آشنا شدند.

در این جلسه، پس از معرفی دانشگاه به هیئت بازدیدکننده توسط آقای دکتر محبوبی ریاست محترم دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی، نمایندگان آنکتاد سوالات خود را در خصوص جنبه‌های تخصصی فعالیت خود (نفت و گاز، تجاری سازی، فناوری و نوآوری) مطرح نمودند و اعضای هیئت علمی حاضر در جلسه نیز با توجه به حوزه‌ی تخصص خود به تشریح فعالیت‌های دانشگاه در زمینه‌های فناوری و تجاری‌سازی علم پرداختند و به نمونه‌های متعدد همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان با صنایع فعال در استان مانند پتروشیمی، فولاد و کشاورزی و دامپروری، صنعت هوانوردی، صنایع زیردریا، فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات اشاره نمودند.

پس از این جلسه، اعضای آنکتاد با همراهی مسئولین دانشگاه به بازدید از برخی از قسمت‌های پژوهشی دانشگاه مانند پژوهشکده زیردریا، آزمایشگاه مرکزی، مرکز نوآوری و فناوری، مرکز رشد، آزمایشگاه نانوتکنولوژی و آزمایشگاه بیوتکنولوژی پرداختند و در هر قسمت توضیحات کامل در خصوص فعالیت‌های جاری در این مراکز به هیئت بازدیدکننده داده شد.

سازمان کنفرانس و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد و در زمینه پایش وضعیت رشد کشورها در حوزه علم، فناوری و نوآوری فعالیت می‌نماید.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی