دانشگاه EPFL

تاریخچه

این دانشگاه در سال 1853 تأسیس شد. دانشکده مهندسی نوساز دانشگاه در ابعاد زیادی رشد کرده است و یکی از مشهورترین مؤسسات علوم و تکنولوژی حهان شده است. به مدد وجود تسهیلات هنری و الهام بخش در محوطه دانشگاه، دانشجویان نمونه و امکانات فوق العاده، پیشرفت دانشگاه ادامه دارد.

آموزش

13 رشته مهندسی مختلف شامل دوره های دکترا، آزمایشگاه های پیشرفته، اساتید بین المللی به روز و ساختمان هاي مدرن و پیشرفته، و ارتباط با صنعت موجب شده است، که تجربه انحصاری در اختیار جوانان از لحاظ پیشرفت علمی و تکنولوژی قرار بگیرد.

تحقیق

این دانشگاه در راستای ارتقای تحصیلی سوئیس و با مسئولیت آموزش علوم آینده به مهندسین و دانشمندان جهت مواجهه با چالش های جهانی عمل می کند. برنامه آزمایشگاهی آموزشی (DLL) ترکیبی از نگرش آموزشی نوین این دانشگاه و زیرساختار فیزیکی است، که برای حمایت از برنامه های دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.   

دپارتمان‌ها

مهندسی معماری، عمران و محیط زیست

دانشکده

وبسایت

معماری

http://enac.epfl.ch/en/architecture

عمران

http://enac.epfl.ch/en/civil-engineering

محیط زیست

http://enac.epfl.ch/en/environmental-engineering

شهرسازی

http://enac.epfl.ch/Together

 

علوم پایه (SB)

 

دانشکده

وبسایت

شیمی

http://sb.epfl.ch/chemistry

ریاضیات

http://sb.epfl.ch/mathematics

فیزیک

http://sb.epfl.ch/physics

 

 

مهندسی (STI)

دانشکده

وبسایت

مهندسی الکتریسیته (برق)

http://sti.epfl.ch/electrical-engineering

مهندسی مکانیک

http://sti.epfl.ch/materials-science-and-engineering

مهندسی مواد

http://sti.epfl.ch/igm

میکرومهندسی

http://sti.epfl.ch/microengineering

بيومهندسی

http://bioengineering.epfl.ch/welcome

 

علم کامپیوتر و ارتباطات (IC)

دانشکده

وبسایت

علم کامپیوتر

http://ic.epfl.ch/computer-science

سیستم های ارتباطاتی

http://ic.epfl.ch/communication-systems

 

علوم زيستي (SV)

دانشکده

وبسایت

بایومهندسی

http://bioengineering.epfl.ch/welcome

عصب شناسی، مغز و ...

http://sv.epfl.ch/BMI

سلامت جهانی

http://sv.epfl.ch/GHI

سرطان

http://sv.epfl.ch/ISREC

 

مدیریت تکنولوژی (CDM)

دانشکده

وبسایت

مدیریت تکنولوژی

http://cdm.epfl.ch/mtei

تکنولوژی و سیاست عمومی

http://cdm.epfl.ch/itpp

مهندسی مالی

http://sfi.epfl.ch/

 

کالج علوم انسانی (CDH)

 

دانشکده

وبسایت

علوم اجتماعی و بشری

http://cdh.epfl.ch/humanities-and-social-sciences

مطالعات فرهنگی و منطقه ای

http://cdh.epfl.ch/Area-and-Global-Studies

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی